Pla català de l’esport

A la nostra escola fomentem la pràctica de l’esport com a hàbit saludable.

Dins d’aquest marc participem del Pla Català de l’esport amb la finalitat de

  • potenciar la participació de l’alumnat en l’esport escolar i les activitats físiques
  • cercar la participació per damunt de la competitivitat
  • potenciar la funció integradora i la cohesió social
  • contribuir amb la pràctica de l’esport a la formació en valors com la tolerància, el respecte, la confiança, l’esforç, l’autocrítica, l’autonomia, la cooperació o el treball en equip
  • fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar
  • formar ciutadans actius en la gestió de les associacions esportives

És la SEA (Secció Esportiva de l’AFA) la que coordina juntament amb un mestre d’Educació Física de l’escola, el projecte i les activitats proposades.