Normes de funcionament i organització (en revisió)

Aquí podeu torbar el document NOFC (Normes de funcionament i organització del centre).

Document NOFC