Padrins i fillols

 

Els nostres nois i noies de 6è, quan ja acaben la seva escolaritat amb nosaltres, es converteixen en el protagonistes d’un dels nostres projectes més tendres i amables de la nostra escola, juntament amb els petits i petites de 3 anys que tot just donen les seves primeres passes en el món escolar.

Cadascun dels i les alumnes grans apadrinen un infant de 3 anys i l’acompanyen al llarg de tot el curs en activitats de caire divers: els acompanyen a l’hort, fan junts sortides, comparteixen jocs de pati i jocs d’aula, els llegeixen contes, els fan representacions,… i, finalment, acomiaden el curs ballant junts.

Com a comunitat escolar valorem aquest projecte com un dels més rics i engrescadors per als nens i nenes i un dels que ells i elles viuen d’una forma més entranyable. Els vincles afectius que es generen potencien i faciliten les relacions personals i afavoreixen un clima de relacions agradable i engrescador.