Consell escolar

 

MEMBRES CONSELL ESCOLAR
Directora Mari Carmen Piedra
Cap d’estudis Marc Aliaga
Secretària Núria Beltrán
Representants mestres
 Àngels Calavera
Camino Garcia
Representant al Consell Escolar Municipal Núria Beltrán
Representants famílies
Cristina Alcaide Patricia Corcho
Ana Ortega Meritxell Pascual
Esteban Merino Encarna Rosado
Representant de l’AFA Antonia Cambrón
Representant del PAS Ferran Roig
Representant Ajuntament Òscar Sala
Representant al Consell Escolar Municipal Antonia Cambrón