Carta de compromís

La Carta de Compromís Educatiu és un document normatiu que tots hem de tenir tots els centres educatius.

Aquest document s’ha de signar per les famílies i l’escola en el moment en què es realitza la matrícula.

 

Carta de compromís