Project Difference

Project Difference ofereix un servei d’acompanyament per a escoles que desitgen atendre les diferències dels seus alumnes, offerint suport als equips educatius en l’educació d’alumnes amb diferències d’aprenentatge, principalment dislèxia, discalcúlia i TDAH, dins el marc de l’escola inclusiva.

Podeu trobar més informació al següent enllaç:

Project Difference