LECXIT

Lecxit té per objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora. Des del projecte tenim el repte de garantir que tot l’alumnat finalitzi l’etapa de primària amb un nivell de competència lectora que els asseguri el seu desenvolupament educatiu i social.

Per fer-ho comptem amb una xarxa de més de 250 centres educatius, biblioteques i entitats socials on més de 1.800 voluntaris acompanyen individualment a un infant per a esdevenir un lector orgullós, segur, entusiasmat amb l’aprenentatge i preparat per a l’èxit educatiu.

Podeu trobar més informació al següent enllaç:

Lecxit