Altres persones que trobem

PERSONAL NO DOCENT
Càrrec Nom
Administrativa Rosa García / Mireia Ramírez
Conserge Ferran Roig
PERSONAL DE NETEJA
Espai Nom
Edifici central Eva LLena
Edifici Petits Mónica Vera
Edifici Mitjans Rosa
Suport
Patis  Antonia Algaba
Espais verds Associació A.C.E.T. Sant Martí
MONITORS/ES DE MENJADOR
Comunitat petits
Nom
EI-1 Irene Monedero
EI-2 Ana Sánchez
EI-3 Marga Lozano

Plácida Martagón

Comunitat mitjans
1r Núria Roca Olga Illan
2n Olga Illan
3r Daniel Lirola
Comunitat grans
4t Mª Estela Jiménnez
Marta Banach
Eva Hervàs
Vetalladora menjador Oona Gil
Auxiliar neteja Lidia Villamayor
Coordinadora Conchi Aragón