GEP

El Programa de Generació Plurilingüe, GEP, és un projecte d’innovació pedagògica iniciat pel Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i la posterior inserció laboral, capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Aquesta formació ens permet buscar la manera d’afavorir l’increment del temps d’exposició de l’alumnat, en el nostre cas a l’anglès, donant-li una major visibilitat i presència i integrant-lo en els estructures metodològiques de l’escola, conferint-li una major utilitat. També des del projecte s’acompanya els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

A la nostra escola, intenem que l’anglès estigui present al nostre dia a dia, tan a les estones de pati, a les diverses festes que organitzem, com a les sortides. Per això, l‘especialista d’anglès parla sempre als infants en aquesta llengua i participa de les activitats de les diferents Comunitats, amb el suport d’una Auxiliar de Conversa que promou la llengua oral amb els nens i les nenes. A més a més, estem iniciant un projecte de col·laboració amb pares i mares perquè l’alumnat pugui tenir més exposició oral a aquesta llengua.

A la Comunitat de Petits, s’introdueix de manera puntual, a través de contes o petites rutines com ara el Bon dia, comptar en anglès, etc i cantant algunes cançons.

A la Comunitat de Mitjans s’integra a les estones de microespais com una proposta més. Es fan jocs en petits grups per fomentar l’expressió oral i ens trobem tot el grup un cop per setmana per gaudir junts de cançons, contes i fer petits projectes

A la Comunitat de Grans s’ofereix un espai de propostes en anglès i a més a més ens trobem tot el grup dos cops per setmana, organitzant les tasques en petits microespais que ens ajuden a treballar diversos aspectes de la llengua anglesa (l’expressió oral, la comunicació, l’expressió escrita, la comprensió lectora i la comprensió auditiva) en petit grup, seguint la línia del que es fa a l’estona d’Aprofundim.

A més a més, estem participant en Projectes E-twinning, d’intercanvi d’experiències amb escoles d’altres països, utilitzant la llengua anglesa com vehicle de comunicació.

 

Si voleu saber més, cliqueu a l’enllaç del Departament d’Ensenyament.