Projectes lingüístic (en revisió)

És el projecte on es recullen les dades sobre la llengua a l’escola i com la treballem des del centre.

Projecte lingüístic