Menjador escolar

Menú del 2n Trimestre

  

El menjador del centre té unes normes específiques que estan a disposició dels pares i els alumnes.
El coordinador, Sergi Custey, us informarà i us atendrà en tot el que fa referència amb l’ús del menjador.

El funcionament del servei comprèn l’espai del migdia no lectiu, i es realitzen torns per dinar i per altres activitats en funció del nombre d’alumnes.
El protocol a seguir en cas d’urgència o malaltia és el mateix que el preceptiu per a l’escola, així com tot el referent a l’autorització per administrar medecines.

Cal notificar qualsevol tipus d’al·lèrgia alimentària o trastorn que hagi de ser tingut en compte.