TROBADA A LLEIDA DEL PROJECTE ERASMUS +: “INNOVATING BY DOING EXPERIMENTS ABOUT LEONARDO – I.D.E.A.L.”

L’escola Frederic Godàs compta amb un PEC que inclou a la vegada un projecte d’internacionalització amb la visió d’ampliar els horitzons del seu alumnat mitjançant l’aprenentatge plurilingüe: català, castellà, anglès i francès.

En aquest sentit no només s’aprenen les llengües amb l´ús que se’n pugui fer a les aules, amb els companys, els mestres… sinó en tots els espais del centre, de manera virtual amb les TAC i principalment desenvolupant projectes  amb altres nens i nenes d’arreu d’Europa.

Aquest curs s’ha iniciat un projecte europeu Erasmus plus  de dos anys de durada titulat “Innovating by doing experiments about Leonardo”. Es tracta d’un projecte conjunt amb altres països: Itàlia, Romania, Portugal i Estònia, on es treballa la figura del multifacètic geni Leonardo da Vinci. En aquest projecte, la llengua anglesa adquireix un paper fonamental ja que és el vehicle de comunicació entre tots els membres compartint d’aquesta manera un coneixement i enfortint la cohesió social entre els seus participants.

Altres punts forts són les STEAM, la robòtica, el Fablab, el tinkering…

Una de les novetats del projecte, a diferència dels anteriors Comènius, està  en la mobilitat de l’alumnat. Per primer cop, els nens i nenes surten de la seva l’escola i viatgen a les altres escoles europees i durant una setmana conviuen tots junts desenvolupant diferents activitats del projecte.

Així per exemple, la segona setmana de desembre, un grupet d’alumnes del Frederic Godàs  van viatjar amb les seves mestres a Castel Frentano (Itàlia). Allí es van trobar amb els participants de Romania, Portugal i Estònia i tots/es van realitzar durant sis dies activitats sobre Leonardo da Vinci, es van visitar museus i altres llocs d’interès.

La setmana del 27 de gener al 2 de febrer la trobada es va fer al Frederic Godàs de Lleida.

Vam gaudir d’una setmana plena d’activitats interessants de les quals destaquem les següents visites:

 • La visita a la UdL i concretament a la Facultat d’enginyeria industrial on professors voluntaris col.laboren tot rebent i mostrant a l’alumnat la potencialitat dels estudis científics i el funcionament d’algunes màquines.
 • Museu de Lleida  on es va fer un taller sobre Leonardo.
 • La Seu vella
 • Auditori Enric Granados.
 • Visita al Departament d’Educació.
 • Concert de les corals del Frederic Godàs al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera.
 • La Paeria.

Amb el desenvolupament d’aquest projecte es pretén donar resposta a necessitats  del món en el que vivim i preparar a l’alumnat per afrontar-les.

Es pren com a referència el període de la Renaixença que suposà una nova manera de fer i de mirar el món en tots els ordres.  Dins d’aquest marc de neguit per buscar respostes i  noves maneres de fer ens trobem amb un personatge sorprenent que aglutina    totes les característiques de la persona polifacètica que fou Leonardo da Vinci.

A través de l’estudi del seu llegat, descobrim que era un home de lletres i de ciències amb la sensibilitat pròpia de les arts i la intel·ligència de la ciència. A partir del que ell va fer intentem ser també “Leonardos” tot treballant art i ciència mitjançant metodologies de treball per projectes, treball en grups, tallers de construcció, robòtica i les STEAM en general i així hom pretén:

 • Dissenyar enfocaments innovadors per a l’educació mitjançant la implicació dels alumnes en els propis processos d’aprenentatge a través de la metodologia de joc i de fer que requereixi el seu compromís actiu.
 • Donar suport als processos inventiu-creatius i estètics per fomentar el pensament global, la presa de perspectiva i la perseverança a través d’un aprenentatge pràctic.
 • Orientar a l’alumnat  a resoldre problemes a través del pensament computacional.
 • Permetre als alumnes descobrir  els seus talents per ajudar-los a desenvolupar les capacitats que els ajudaran per resoldre i afrontar problemes.
 • Superar la disparitat de gènere.
 • Activar les competències STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) per tal que l’aprenentatge sigui més divertit i atractiu i proporcioni oportunitats als estudiants per utilitzar el coneixement i les habilitats del contingut de manera pràctica i aplicable per resoldre problemes del món real.
 • Desenvolupar els coneixements per donar resposta a les feines que es necessitarà el 2020 (d’acord amb l’estudi de la Universitat de Georgetown sobre el creixement del treball i els requisits d’educació per aquesta data, gairebé 5 milions de llocs de treball no es compliran a causa de les llacunes de competències, especialment en els camps creixents de l’atenció sanitària i STEAM).
 • Lluitar contra l’abandonament escolar primerenc.

Estem molt satisfets amb aquest projecte  per la motivació que desperta en l’alumnat, les  famílies i el professorat i perquè estem segurs que els nens i les nenes adquiriran aprenentatges i desenvoluparan competències que difícilment podrien assolir en altres situacions més convencionals.