FORMACIÓ INTERNA DEL CENTRE

La formació dels/de les mestres és un objectiu molt important de la nostra PGC i una necessitat per afavorir la coordinació de les accions educatives del centre i millorar els resultats de l’alumnat. Cada curs, reunit el professorat i d’acord amb les necessitats del PEC, es fa una proposta de formació al CRP amb el vist-i-plau de la Inspecció. En els darrers anys, els/les formadors/res són mestres del mateix centre que s’ofereixen a liderar els diferents tallers tot i que ens agradaria també que aquesta formació anés a càrrec del Departament d’Ensenyament, tal com es feia amb anterioritat al 2007.

Aquest any, el taller FIC que estem duent a terme és:

CURS

TIPUS DE FORMACIÓ

MESTRES FORMADORS

ASSISTENTS

2017-18

Taller: El treball per projectes

Irene Sales

30

La valoració global és positiva quant a participació, contingut i possibilitats d’aplicació.

La direcció del centre agraeix a tot el claustre el seu interès i implicació.