ESCOLA ESPORTIVA

El desenvolupament personal esdevé una competència central de l’àrea d’Educació Física que s’assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat, al mateix temps que es reflexiona sobre el sentit i els efectes de l’activitat física, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu. Els continguts de l’àrea pretenen donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més qualitat.

L’AMPA organitza les activitats extraescolars en coordinació amb l’escola. Moltes vegades les activitats extraescolars representen un complement a les activitats que es desenvolupen en l’horari escolar i ambdues estan molt vinculades entre sí fins al punt que les mateixes extraescolars s’han convertit en punts forts que donen identitat al nostre centre.

L’escola esportiva data del 1994 i des del començament es va apostar pel bàsquet ja que es considerà un esport d’equip facilitador de la col.laboració i de la cohesió social. Part del seu èxit, igual que la coral del centre, és degut a la implicació directa del professorat del claustre de professors amb l’activitat extraescolar, sent el professor d’EF el responsable de la coordinació.