PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES

Si donem un cop d’ull a la premsa, les notícies de vegades ens poden fer pensar que la situació educativa del nostre país està lluny de millorar així doncs podem llegir: “El nou curs comença el dia 12 amb més alumnes i menys professors” “Els col.legis de Lleida perden un miler d’alumnes de P3 en 5 anys” “Els sindicats ja preparen més protestes per les retallades en la docència”.

Tot és ben cert però davant d’aquest clima d’incerteses, és quan més que mai cal buscar estratègies creatives i unir esforços per tal que l’objectiu més important que ens uneix, l’educació dels nens i nenes, no es vegi afectat i puguem arribar a assolir els màxims nivells de qualitat.

Així doncs i malgrat totes les amenaces externes, aquest nou curs escolar 2016-2017, s’inicia carregat de noves idees i noves perspectives. Aquest panorama general no ens ha de fer perdre la il.lusió d’anar a l’escola cada dia per a ajudar als nostres infants a créixer en harmonia i donar-los la millor educació per a què puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats.

Comptem en l’actualitat amb un bon equip de mestres i tècnics que estan cada dia donant el millor d’ells mateixos però hem de ser conscients que en l’educació dels infants hi estem tots implicats i que l’escola ,no ho pot fer tot ella sola, la família és una part molt important en la trajectòria educativa dels nostres nens i nenes. Per aquest motiu, des del Frederic Godàs tenim preparades una sèrie d’actuacions per tal de facilitar aquesta col.laboració mútua amb l’únic objectiu d’arribar a gaudir d’una educació de qualitat amb la satisfacció de totes les parts implicades:alumnes,mestres i famílies i estem segurs que amb una mica d’esforç col.lectiu ho aconseguirem.

Entre aquestes actuacions volem creem aquest curs la comissió DAMP formada per: la directora, la cap d’estudis, la presidenta de l’AMPA i un representant de pares i mares de cada l’aula de primària. Ens reunirem un cop cada mes per tal de tractar temes importants entorn l’educació dels nostres fills/es. Tots els comentaris i acords els farem extensius a totes les famílies del centre i al professorat i entre tots junts farem l’escola més democràtica, més participativa i més gran.