PROJECTES EUROPEUS

L’escola Frederic Godàs, des de l’any 1999, ha anat participant en diferents programes europeus sobre diferents temàtiques ( jocs tradicionals i temps de lleure, educació visual i plàstica, educació musical, horts, places, jardins, tradicions i cultura europea en general).

L’objectiu bàsic és apropar a l’alumnat i a la comunitat educativa en general a les diferents realitats europees tot i afavorint l’intercanvia i el coneixement de les diferents cultures, tot utilitzant les llengües estrangeres i les noves tecnologies.

A més, hem d’afegir com a punt fort la millora de la cohesió social que s’aconsegueix mitjançant les diferents activitats i visites doncs és el coneixement i l’intercanvi mutu el camí idoni per comprendre i estimar els altres.

Amb el ferm convenciment que el treball amb altres escoles augmenta la qualitat educativa, hem realitzat tres projectes i estem en vies de presentar el quart ERASMUS +

ANTECEDENTS

  • COMENIUS 1999-2001- Toys and games in Europe (Geat Britain, France, Italy and Spain)
  • COMENIUS 2010-2012- Knowing by sharing (Finland, Italy, Sweden and Spain)
  • COMENIUS 2013-2015- Growing from the Garden (Finland, Polland, Great Britain, France, Greece and Spain)

PROJECTE ACTUAL