PROJECTES


 

L’escola Frederic Godàs és de titularitat pública i compta actualment amb més de tres dècades de tradició al barri de Cappont de la ciutat de Lleida. El centre és de doble línia (exceptuant tres línies en dos cursos) i té actualment una matrícula de 500 alumnes de procedència sociocultural i econòmica mitjana, tot i que heterogènia, amb uns resultats acadèmics similars i a voltes superiors als dels nens i les nenes dels centres catalans de característiques semblants . El centre disposa d’un entorn favorable per al creixement i millora institucional destacant un alt grau d’interès, d’implicació i de motivació per part de les famílies i de les institucions on es troba ubicat.

La projecció actual del centre és òptima en la ciutat i la seva tasca educativa té un ressò força notable la qual cosa ens motiva a continuar avançant pel camí seguit fins ara tot i procurant la millora i l’assoliment dels més alts nivells de qualitat educativa.

La comunitat educativa sempre ha tingut un alt grau de motivació per a realitzar i endegar diferents tipus de projectes i aconseguir la millora de la formació i de l’educació dels alumnes així com la cohesió de la comunitat considerant punts bàsics d’aquesta formació i educació els continguts de destreses i habilitats bàsiques de coneixement i les competències i les habilitats socials de l’individu per ajudar a aquest a esdevenir un ésser adaptat i autònom que pugui donar resposta a les exigències de la societat del S. XXl.