INNOVACIÓ EDUCATIVA

El Pla de formació de centre és una necessitat que data a la nostra escola des de l’any 2008. L’objectiu del Pla ha estat i és aconseguir una formació per a millorar les competències actuals dels professionals del centre i poder afrontar els reptes del futur mitjançant el coneixement de noves metodologies i tecnologies i així satisfer les expectatives de desenvolupament professional personal. Els continguts que es tracten tenen una aplicació directa a l’aula i l’objectiu és millorar les competències de l’alumnat.

El present Pla es concreta en les necessitats presents i futures que s’han vingut desenvolupant en els diferents projectes d’autonomia de centres des de l’any 2006. Tenint en compte tots aquests aspectes, hom presenta una sèrie d’actuacions concretes que podran ajudar al professorat a assolir uns coneixements que els permetrà augmentar la seva competència en un entorn de treball obert a tota la comunitat educativa. Aquest Pla ha estat impulsat per l’equip directiu i compta amb la col.laboració de mestres del centre amb experiència que s’han ofert a portar-lo endavant com a formadors sense remuneració.

Durant aquest any escolar 2016-2017, el professorat del centre està interessat en realitzar dos tallers de 15 hores.

El primer, girarà entorn al temaAnàlisi del currículum i treball de les competències bàsiques al centre. Les mestres Irene sales i Maria José Castelló coordinaran el taller.

El segon se centrarà en “Metodologies de treball global interdisciplinari i internivells” i serà impartit per la mestra Montse Vela.

Aquestes formacions es realitzen a l’escola Frederic Godàs i van ser sol.licitades al maig del 2016 al CRP amb el vistiplau del Sr. Inspector Àngel Solans, a partir de l’interès del professorat en aquests temes un cop elaborat el Pla de Formació de Centre. Aquestes actuacions, a més, estan incloses dins del PAC i dins de l’acord de corresponsabilitat 2016-2020.

Hom pretèn que la formació aporti canvis en alguns aspectes del centre, sobretot en la pràctica docent (metodologia, avaluació…).