PLA AMBIENTAL I EDUCACIÓ PER LA SALUT

Té com a objectiu ambientalitzar l’escola i promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn .

CONSIDERACIONS PRÈVIES:

L’Escola Frederic Godàs està acreditada com a ESCOLA VERDA. El Programa Escoles Verdes és una iniciativa conjunta de dos departaments (Educació i Medi Ambient i Habitatge) i té com a objectiu ambientalitzar l’escola i promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

Els membres del Comitè Ambiental entenem aquest Pla de Cohesió Ambiental com el conjunt de mesures, algunes genèriques i altres concretes, que regiran les nostres actuacions en matèria ambiental durant el curs escolar i queden reflectides en el Projecte Educatiu de Centre. La seva materialització es farà a partir dels Programes d’Acció, redactats i aprovats a l’inici de curs i concretats en “Actuacions” programades al llarg del mateix.

L’Ajuntament de Lleida, a través de l’Agenda 21 Escolar (A21E), i la Generalitat de Catalunya, a través del Programa Escoles Verdes, formen part, juntament amb d’altres ajuntaments, de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC). El curs 2013-2014 i en el marc del conveni de col·laboració entre aquestes institucions, els centres educatius que som Escola Verda i que també estem adherits a l’A21E, vam renovar l’acreditació d’Escola Verda, renovació que es manté mentre mantinguem vigent el nostre projecte triennal d’Agenda 21 Escolar.

L’AGENDA 21 ESCOLAR és un Programa d’Educació i sensibilització ambiental coordinat per la Regidoria de Medi Ambient i Horta de la Paeria. Es tracta d’un Programa obert en temes ambientals que cada escola concreta i compta amb mitjans de suport: seminaris, formació, coordinació d’intercanvis, mitjans econòmics monetaris, materials ( compost, contenidors,…), informació… L’Escola Frederic Godàs hi participa des de la creació de l’Agenda 21, ja fa onze anys amb un Projecte que, des dels seus orígens, porta per títol “Educant petits ciutadans en la sostenibilitat” Així al juliol del curs 2014 vam presentar un nou projecte triennal (2014-2017), tot i que és continuació del Projecte inicial. Es concreta bàsicament en:

  • L’hort escolar i racons enjardinats. Podeu consultar el següent document de presentació de l’hort.
  • La recuperació de varietats tradicionals, que han estat el bròquil llucat i el maduixot.
  • Els esmorzars saludables i el consum de la fruita, participant en el Pla de Consum de Fruita a l’Escola.
  • La millora de la cultura de les tres Rs.
  • El coneixement de la deixalleria mòbil i la participació en la Campanya de l’oli usat.
  • El Coneixement i l’ús de l’Energia Solar com energia renovable.
  • El seguiment i potenciació dels camins escolars i la mobilitat sostenible.

La valoració favorable del treball realitzat han portat l’escola a plantejar en el seu Pla de Cohesió Ambiental tot un seguit de actuacions que podem detallar en:

ACTUACIONS

E.I.

C.I.

C.M.

C.S

1.- Hort escolar

x

x

x

x

2.- Tenim cura del paper

x

x

x

x

3.- Recollida selectiva

x

x

x

x

4.- Estades a la natura

x

x

x

x

5.- Reutilització de llibres de text

x

x

x

6.- Reutilització de bates, xandalls i samarretes de coral

x

x

x

x

7.- Esmorzars saludables

x

x

x

x

8.- Pati més verd i net

x

x

x

x

9.- Agenda 21 escolar

x

x

x

x

10.- Camins escolars. Setmana de la Mobilitat Sostenible

x

x

x

x

11.- Pla de barri

x

12.- ABS Cappont

x

x

x

x

13.- Altres