ACTES I DOCUMENTACIÓ

Documentació

Actes de reunions

Acta de la Coordinadora d’escola – abril de 2019

Acta de la Coordinadora d’escola – març de 2018

Acta de la Coordinadora d’escola – març de 2017

Acta de la reunió de delegats – novembre de 2018

Acta de la reunió de delegats – octubre de 2017

Acta de la reunió de delegats – novembre 2016

Acta de l’assemblea general ordinària de l’AMPA – setembre de 2018

Acta de l’assemblea general ordinària de l’AMPA – setembre de 2017

Acta de l’assemblea general ordinària de l’AMPA – setembre de 2016

Acta de l’assemblea general ordinària de l’AMPA – setembre de 2015

Acta de l’assemblea general extraordinària de l’AFA – febrer de 2019