COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

S’encarrega d’elaborar i mantenir actualitzada la informació relativa a l’escola i el seu funcionament fent ús dels mitjans més adequats en cada cas (imatge corporativa de l’escola, web, revista, tríptics informatius, etc.)

            comunicacio@angelsgarriga.net