COM TREBALLEM?

Ens basem en la metodologia d’ABP (Aprenentatge Basat en Projectes), tot i que no exclouen altres camins per arribar a tots els alumnes. Cada nen i nena brilla en algun aspecte i és la nostra tasca acompanyar-lo per descobrir-ho, fer-lo créixer.
És important que dins les aules hi hagi vida, acció, esforç, on tots tinguin un lloc i es puguin sentir part del col·lectiu.
Partim de no tenir llibres de text individuals i de crear el propi coneixement a través dels PROJECTES DE TREBALL, els RACONS, els AMBIENTS i els TALLERS. Enfoquem l’aprenentatge des del punt de vista competencial.
Contemplem l’avaluació com quelcom integrat en el procés d’ensenyament/aprenentatge . No se situa al final del recorregut. Tenim en compte totes les seves variables: autoavaluació, coavaluació, etc. per saber què hem après: rúbriques, base d’orientació.

Els nostres OBJECTIUS són els següents:

  • La significativitat de l’aprenentatge i la participació activa de l’alumne en el procés ensenyament-aprenentatge tant a nivell individual com col·lectiu
  • La no competitivitat i la solidaritat.
  • L’aprenentatge amb i dels companys, aprenem junts.
  • Diversitat d’agrupaments: treball cooperatiu , projectes., ambients, racons i tallers
  • L’ús didàctic de l’entorn, l’estímul de la curiositat i de l’esperit científic. La sostenibilitat.
  • Potenciar el gust per la lectura tenint en compte totes les llengües vehiculars.

PROJECTES

PROJECTE TRANSVERSAL. INTERDISCIPLINARI: “50 anys, un aniversari de pel·lícula”.

Enguany estem de celebració, la nostra escola, l’ Àngels Garriga fa 50 anys i això és motiu de festa grossa!! Amb el lema “50 anys, un aniversari de pel·lícula”, volem posar en valor la feina feta a l l’Àngels Garriga al llarg de tants anys. I hem triat fer-ho a partir de l’elaboració d’una pel·lícula perquè les pel·lícules (re)visiten el passat per entendre el present i també es poden catapultar cap al futur. Amb aquest encàrrec, és clar que necessitarem informació per conèixer com es treballava en el passat diferents elements representatius de la nostra escola i que és el què ara fa que l’ Àngels Garriga sigui com és! Per això, cada una de les classes, de P3 a 6è, s’encarregarà de mirar, investigar, entendre, explicar… 9 elements que per nosaltres son claus perquè és a partir dels quals confegim el nostre dia, aquesta aventura d’aprendre a aprendre i d’aprendre junts!: Hort/Joc/Barri/Àngels Garriga/Colònies/Gestió democràtica/Projectes/Escoles Amigues

Així que ja deveu sentir el soroll de la claqueta que dona pas al famós: “càmera, acció”…Ens posem tots en moviment…

Fotos de l’assemblea d’inici de curs.

PROJECTES D’AULA

Responen al nom de la classe que s’ha triat a principi de curs per tots els nens i nens.

Amb la col·laboració de les famílies es comença a treballar totes i cada una de les incògnites que ens presenta el nom de la classe triat.

Sovint es va teixint amb totes i cada una de les àrees d’aprenentatge. També tenim molt present totes les relacions que es poden donar entre diferents edats.

Veure a “Classes dia a dia“.