COM TREBALLEM?

Ens basem en la metodologia d’ABP (Aprenentatge Basat en Projectes), tot i que no exclouen altres camins per arribar a tots els alumnes. Cada nen i nena brilla en algun aspecte i és la nostra tasca acompanyar-lo per descobrir-ho, fer-lo créixer.
És important que dins les aules hi hagi vida, acció, esforç, on tots tinguin un lloc i es puguin sentir part del col·lectiu.
Partim de no tenir llibres de text individuals i de crear el propi coneixement a través dels PROJECTES DE TREBALL, els RACONS, els AMBIENTS i els TALLERS. Enfoquem l’aprenentatge des del punt de vista competencial.
Contemplem l’avaluació com quelcom integrat en el procés d’ensenyament/aprenentatge . No se situa al final del recorregut. Tenim en compte totes les seves variables: autoavaluació, coavaluació, etc. per saber què hem après: rúbriques, base d’orientació.

Els nostres OBJECTIUS són els següents:

  • La significativitat de l’aprenentatge i la participació activa de l’alumne en el procés ensenyament-aprenentatge tant a nivell individual com col·lectiu
  • La no competitivitat i la solidaritat.
  • L’aprenentatge amb i dels companys, aprenem junts.
  • Diversitat d’agrupaments: treball cooperatiu , projectes., ambients, racons i tallers
  • L’ús didàctic de l’entorn, l’estímul de la curiositat i de l’esperit científic. La sostenibilitat.
  • Potenciar el gust per la lectura tenint en compte totes les llengües vehiculars.

PROJECTES

PROJECTE TRANSVERSAL. INTERDISCIPLINARI: “Aprenem del bosc: cuidem-lo, cuidem-nos”.

Aquest curs ens hem proposat treballar un tema, EL BOSC, prou proper als nens i nenes i que els connecta amb el concepte de natura. De fet, és present des de sempre a l’escola: en la sortida general que fem tots plegats, en les sortides a l’entorn proper, etc.. El bosc entès com el lloc on passen moltes de les històries dels contes tradicionals que coneixem, el bosc com a “pulmó verd” de la humanitat…També és el lloc on habita el conill, on fa el niu la puput i on hi pot haver un rierol…Al bosc hi ha vida, biodiversitat que en diuen, i al bosc hi passen coses, com a la vida. A vegades el bosc es destrueix i quan això passa es trenca l’equilibri natural. Pot ser una espècie animal s’extingeixi, que hi hagi desertització a causa del canvi climàtic…o que estigui ple de brutícia perquè algú ha anat a fer una costellada i després no ha recollit!! Per això diem que moltes de les coses que tenen lloc al bosc es deuen a l’acció humana. És el moment de reflexionar què s’està fent malament! I això mateix ens passa a la vida…quan alguna cosa no ens va com voldríem, patim… i cal tornar a aixecar-nos i començar de nou. Aquest bosc, però, quan pateix una catàstrofe natural, té la capacitat de regenerar-se ell mateix. Es tracta d’un ecosistema on tot funciona de manera natural i instintiva i on l’acció de cada un teixeix una xarxa de relacions, cadascú al seu ritme i on tots els elements, des del més petit al més gran, són imprescindibles! Per això, el lema d’aquest curs és: “Aprenem del bosc: cuidem-lo, cuidem-nos”.

Fotos de l’assemblea de Presentació del Projecte transversal. Intersidciplinari

PROJECTES D’AULA

Responen al nom de la classe que s’ha triat a principi de curs per tots els nens i nens.

Amb la col·laboració de les famílies es comença a treballar totes i cada una de les incògnites que ens presenta el nom de la classe triat.

Sovint es va teixint amb totes i cada una de les àrees d’aprenentatge. També tenim molt present totes les relacions que es poden donar entre diferents edats.

Veure a “Classes dia a dia“.