ACTIVITATS PARES I MARES

Promou, vehicula i/o organitza les activitats que fomenten la participació de les famílies a l’escola: xerrades i tallers, dia de les àvies i avis, futbol per a pares i mares, sortides conjuntes de pares, etc.

taller_perc_1

activitats@angelsgarriga.net