QUÈ FEM?

Amb l’afany de contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu i de les condicions  d’escolarització dels alumnes, l’AFA:

  • Fomenta la participació associativa i la corresponsabilitat educativa.
  • Contribueix al govern del centre educatiu.
  • Facilita la prestación de serveis fora de l’horari lectiu.

Tots aquests objectius els assoleix mitjançant diferents formes de participació:

ASSEMBLEA GENERAL

És la reunió de tots els pares i mares de l’escola. És el moment oportú per a apuntar-se a col.laborar a la junta i/o altres espais de treball.

Normalment es fa un cop a l’any, a l’iniciar el curs, conjuntament amb el claustre de mestres.

Tant mateix es poden convocar assemblees extraordinàries quan hi ha algun tema d’interès.

DELEGATS I DELEGADES DE CURS

Les famílies de cada classe estan representades a l’AFA pels delegats/es de curs. Aquests són escollits a les reunions de classe, a l’inici de curs. La seva tasca és rebre, canalitzar i donar resposta a les diferents qüestions específiques del funcionament del grup-classe que puguin aparèixer durant el curs.

També tenen un important paper per a dinamitzar sortides i altres activitats a nivell de classe.

COORDINADORES

Reunions en què participen delegats/des de classe, membres de les comissions de treball, pares/mares representants al Consell Escolar i junta. Aquesta reunió també està oberta a l’assistència de pares i mares interessats a participar.

Aquestes reunions permeten conèixer què està fent cadascú, compartir necessitats i propostes, que posteriorment es fan arribar a l’estament oportú (escola, Cooperativa Guinardó, comissió de treball,…)

REPRESENTACIÓ AL CONSELL ESCOLAR

En el Consell Escolar, amb una periodicitat bimensual, hi ha representats els diferents estaments de l’escola: Direcció, Claustre de mestres, Junta de l’AFA, pares/mares de l’escola, Cooperativa Escolar Guinardó i Districte d’Horta-Guinardó.

En aquestes reunions s’exposa i es debat el “dia a dia” de l’escola, a més d’aprovar-se qüestions tan importants com el Pla Anual de Centre, el calendari escolar, horaris del centre, i els pressupostos del curs.

COMISSIONS DE TREBALL DE PARES I MARES
La información sobre les comissions, la trobareu al menú AFA/COM ENS ORGANITZEM