MENJADOR

El servei de menjador de l’escola, amb cuina pròpia, pretén col·laborar amb els pares i mares en l’educació alimentària dels nens, intentant promoure hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats així com promoure també els aspectes socials i de convivència dels àpats sense oblidar les característiques personals de cadascú.

Els nens i nenes tenen un mínim de 20 minuts i un màxim d’una hora aproximadament per dinar.

Tots els nens i nenes han de portar pitet o tovalló dins d’una bossa de roba (tot marcat clarament amb el nom). Cada dia els duran a casa per rentar i l’endemà els portaran nets.

Horari de menjador: 

P3, P4 i P5 dinen a 12:30 i la resta de cursos ho fan a les 13:30 (primer torn) i 13:45 (segon torn).

Els alumnes grans de l’escola realitzen els següents serveis:

Quart: dins el projecte grans-petits, ajuda a la classe de P3 a recollir llits, despertar i posar sabates als més petits… Tot això i molt més.

Cinquè i sisè: En grups de dos o tres escombren el menjador quan tothom acaba de dinar.

MENÚS

L’escola continua seguint els criteris de la dieta mediterrània recomanada per la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, que és qui al mateix temps ens revisa els menús que elaborem. Durant el curs fem els menús mensuals diferents en funció de l’època de l’any, que pengem al web. Al final de curs, fem una revisió de tots els menús juntament amb l’AMPA i preparem els del curs vinent.

Per a qualsevol problema amb dietes, règims o intoleràncies podeu trucar a la Pepa des de les 12:00 a les 15:00 cada dia a l’escola. Els règims puntuals s’hauran de fer constar a primera hora del matí per escrit a la llibreta de correspondència o l’agenda dels nens/es. Quan un nen per malaltia superior a tres dies no pugui assistir al menjador, si ho comuniqueu via correu electrònica a cooperativa@angelsgarriga.net, a partir del tercer dia, es descomptarà la part proporcional de l’aliment (3€).

Per tal de poder valorar el funcionament de les activitats complementàries i el servei de menjador rebereu dos informes anuals en el cas de parvulari i un informe trimestral en el cas de primària.

revisat 15/03/2018