JUNTA

La Junta de l’AFA, és un conjunt de pares i mares que representa els interessos de tots els pares i mares en qualsevol tema relacionat amb l’estada dels nens i nenes a l’escola.

A més, es proposa promoure i donar suport a iniciatives de l’escola i de serveis a les famílies en horari no escolar.

Les principals activitats de la Junta son:

  • Gestiona, coordina i contracta els serveis extraescolars contractats amb la Cooperativa Escolar Guinardó. Teniu més informació de la Cooperativa al menú Serveis>Serveis de L’AFA.
  • Promou i coordina activitats directament i a través de comissions de treball.
  • Recull i canalitza les inquietuds o iniciatives dels pares i mares cap a l’escola a través de les institucions escolars, Consell, reunió de Coordinadora, figura dels delegats de curs, comissions de treball, etc.
  • Gestiona la part econòmica de les activitats extraexcolars i algunes escolars, a través de les quotes, subvencions i ajudes a projectes.
  • Promou espais de coordinació per a resoldre i compartir inquietuds, problemes o iniciatives.

Per posar-vos en contacte amb la Junta, podeu enviar un correu a juntaAFA@angelsgarriga.net