COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR

camiescolar@angelsgarriga.net

Una mica d’història

La comissió del camí escolar sorgeix de la necessitat de voler treballar a l’escola la solidaritat entesa com a cooperació entre les persones que formem la comunitat educativa, especialment els nens, per fer un barri millor.

El tret de partida va ser el projecte “camí escolar, espai amic” promogut per l’Ajuntament de Barcelona, que està inspirat en el projecte “la ciutat dels nens”, del psicopedagog Francesco Tonucci.

palermo-la-citta-dei-bambini1

Tonucci diu que ELS NENS HAN PERDUT LA CIUTAT, I LA CIUTAT HA PERDUT ELS NENS. Abans els nens i els adults ens movíem pel carrer amb molta més autonomia, els nens anaven sols a l’escola caminant i jugaven sols al carrer, sense la supervisió constant de l’adult. Ara els nens estan privats d’una certa llibertat que no els ajuda en la seva autonomia ni en la descoberta d’experiències enriquidores per desenvolupar-se. Afirma també que la ciutat és molt pitjor sense nens i que cal recuperar el carrer, les places, els mercats, en definitiva, els punts de trobada on compartim i ens coneixem, on hi ha lloc, sobre tot, per els més vulnerables: els nens i la gent gran.

Que la ciutat recuperi els nens fa millorar-la per:

Ecologia: cal tornar l’espai a les persones i que el cotxe no sigui una prioritat. I si hi ha menys cotxes, hi ha menys contaminació i millora el medi ambient.

Protecció dels nens i seguretat als barris: El projecte de “La ciutat dels nens” s’ha fet, entre d’altres llocs, a un barri d’una ciutat d’Amèrica del Sud amb un alt percentatge de violència i s’ha demostrat que projectes com aquest denoten una autoconfiança i maduresa a les societats que genera un cercle virtuós, la qual cosa posa fre als actes delictius i a la inseguretat.

Salut: fer servir el carrer implica moviment, i el moviment és salut, i més en una societat tan sedentària com la nostra.

Fomentar l’autonomia dels nens: aprendre a gestionar el temps lliure, enfrontar-se als riscos, la confiança,… sense el control i la direcció de l’adult.

Us deixem aquest vídeo d’en Francesco Tonucci:

El projecte “Camí Escolar”

El projecte “camí escolar, espai amic” va començar a implantar-se a Barcelona a través de l’Ajuntament cap a l’any 2000 i consistia, bàsicament, en parlar amb les botigues que formaven part del recorregut habitual que feien els nens per anar a l’escola per tal de que, si cap d’ells es trobava perdut o tenia cap indisposició, el botiguer pogués contactar amb l’escola. També calia fer un logo identificatiu del Camí escolar.

camí_escolar_3

Per a nosaltres, el projecte oficial de l’Ajuntament va ser un punt de partida per treballar a l’escola amb els nens com volem que sigui el nostre barri, com s’imaginen la ciutat, quins perills hi veuen, quines solucions, a qui han d’adreçar les demandes… Pensem que els nens s’han d’implicar, hem de donar veu als nens. De fet, els nens de 6è van presentar a un Consell de barri uns dibuixos de com volien que fos el parc que volem que hi hagi al descampat del costat de l’escola.

El projecte del Camí escolar és solidari perquè beneficia a tothom i ens corresponsabilitza a tots amb tots: a les persones amb qui ens creuem cada dia, les botigues del barri, els companys de classe amb qui fem part del camí junts. Cada cop estem més individualitzats, ens coneixem menys i ens impliquem menys.Engloba els nens, l’escola, les famílies i les institucions i no és el projecte puntual de l’Ajuntament: volem millorar el camí a l’escola, el barri i la ciutat, on els nens puguin ser més autònoms.

L’objectiu d’aquesta Comissió

Finalment, remarcar que l’objectiu de la comissió és fer una tasca de conscienciació de les persones que formen el barri i recuperar la confiança en els veïns, en la comunitat. I aquest és un projecte a treballar des de dins de l’escola, coordinat per la classe de 4t, amb la col•laboració de les famílies. És  un projecte molt gran, que necessita molt temps per anar guanyant seguretat i confiança amb la participació de tots.

Els nens han de recuperar el barri i la ciutat.

Actuacions curs 2015-2016

Resum de diverses actuacions durant el curs.

Actuacions curs 2016-2017

Resum de la Jornada “Els drets dels infants a la Ciutat” (15-12-2016).

Resum de la reunió amb l’escola (22-02-2017).

Resultats de l’enquesta sobre el camí escolar.

La comissió del Camí escolar hem preparat una cronologia del descampat que hi ha al costat de l’escola des que es va fundar l’Àngels Garriga fins ara, per acompanyar la carta que estan fent els nens de 4t i 6è de l’escola demanant a l’Ajuntament el descampat pel barri i,així, poder-hi jugar quan vulguin.

La carta dels nens, juntament amb la cronologia, l’enviarem a les administracions públiques, especialment a l’Ajuntament, i també als mitjans de comunicació.

La comissió també estem col·laborant amb l’escola en la preparació de la jornada reivindicativa del proper dissabte 17 de juny al matí, al costat de l’escola i dins dels actes de la festa major de Font d’en Fargues, on els nens estan preparant uns parlaments, uns jocs tradicionals de carrer i un taller de cobrir els arbres amb roba.

La Comissió ha preparat aquest manifest sobre aquesta jornada reivindicativa.

Actuacions curs 2017-2018

Celebració del Dia sense cotxes.

Aquesta celebració es publica al butlletí que edita l’Ajuntament de Barcelona “Escoles + sostenibles“.