COM ENS ORGANITZEM?

Mitjançant les comissions i grups de treball l’AFA pot gestionar-se de forma eficaç. Trobareu més informació clicant sobre els diferents grups de treball i comissions que trobareu al menú de la part esquerra.