Informació per a famílies d’alumnes amb Necessitats Educatives Especials.

El BOE amb data 20/03/20 especifica la instrucció, sense cap ambigüitat, que estableix els criteris imperatius que afecten el lliure dret de circulació de persones durant l’estat d’alarma derivat del COVID-19. I parla, concretament de les persones amb discapacitat.