Instal·lacions

Instal·lacions

L’escola compta amb:

 • 3 aules d’Educacií Infantil
 • 6 aules d’Educació Primària

I a més també hi ha:

 • 2 aules per ambients
 • Aula de psicomotricitat
 • Aula de plàstica
 • Aula de música
 • Aula d’informàtica
 • Aula d’educació especial
 • 2 aules de desdoblaments
 • Un pati de sorra i un pati amb una pista
 • Cuina
 • Menjador d’infantil i menjador de primària