PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

Dates Preinscripció

13 a 22 de maig (telemàtica)
19 al 22 de maig presencial amb cita prèvia.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

La preinscripció telemàtica pas a pas

  1. Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa (ordinador, tauleta, mòbil…).
  2. Ompliu el formulari que trobareu a preinscripcio.gencat.cat.
  3. Un cop emplenat el formulari, reviseu les dades i premeu el botó Enviar. Automàticament, les dades s’enviaran i es crearà un document digital de resguard en format PDF que cal que guardeu al dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil…).
  4. Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general o específica que necessiteu en funció dels criteris que hagueu indicat al formulari.
  5. Atenció: si l’adreça del DNI no coincideix amb la que feu constar a la preinscripció, cal especificar-ho en el correu electrònic que envieu amb la documentació i el resguard de la sol·licitud de preinscripció. Si l’interessat no disposa de certificat del padró, es podrà presentar altra documentació alternativa: contracte de compra de vivenda, de lloguer, rebuts d’aigua o de llum, sempre a nom de la persona que fa la sol·licitud.
  6. Envieu en un correu electrònic el document de resguard i tota la documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats) a l’adreça electrònica del centre educatiu que heu indicat en primera opció.  a8018066@xtec.cat
  7. Assegureu-vos que l’adreça electrònica del centre és l’oficial i que rebeu confirmació de recepció.

El centre comprovarà tota la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat que s’hagi rebut per correu electrònic, escanejada o fotografiada. Si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa.

Important: les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini perdran tots els punts i els drets preferència i podrien quedar fora del procés ordinari d’escolarització.

La preinscripció presencial

Per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, el centre organitzarà la presentació de sol·licituds a l’escola assignant una CITA PRÈVIA.

1.  Al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions.
2. Cal portar original i fotocòpia de la documentació i, si pot ser, la sol·licitud emplenada de casa.
3. Porteu bolígraf propi.
4. Es recomana portar mascareta.
5. No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat, en període de confinament o que presentin símptomes (en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació).

 

Llistes de barem, llistes d’assignacions i llistes d’espera
Es publicaran a la web del centre amb les dades dels sol·licitants anonimitzades.

Reclamacions a les llistes
La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre a8018066@xtec.cat

Matrícula: 13 a 17 de juliol      NO US OBLIDEU!!!!