Acollida

Acollida amb germans a Primària.

Els alumnes que tenen germans a Primària poden fer ús del servei d’acollida gratuït que organitza el centre de 8,30 a 9 i de 12,30 a 13h

Acollida de 8 a 9 i de 16,30 a 18 (Srta. Loli)

Tots els alumnes que vulguin  poden fer ús d’aquest servei. Els preus varien en funció del temps.

De 8 a 9h i de 16,30 a 18h