Salut

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals apportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d’aportar una autorització on es demani, al director o directora del centre educatiu, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i se n’autoritzi l’administració als profesionals del centre.

Autorització per administrar medicaments

VACUNACIONS

L’administració de les vacunes que es fa en els centres educatius està regulada pel Decret 155/1993, d’1 de juny, d’actualització del Programa de salut escolar. A l’article 5 s’especifica que l’execució del Programa de salut escolar als centres educatius (entre altres l’administració de les vacunes en els centres educatius) correspon als ajuntaments. A l’article 10 s’especifica quines són les vacunes que en cada cas s’han d’administrar.

En el Calendari de vacunacions del Departament de Salut, hi ha actualitzades les vacunes que s’administren a cada edat.

POLLS

Què són els polls?

El poll és un insecte que viu entre els cabells. És un paràsit que s’alimenta de la sang que xucla en picar les persones. Viu entre 16 i 30 dies i les femelles poden posar entre 100 i 300 ous anomenats llémenes que queden fortament adherides a la base del cabell.

Com es pot saber si es tenen polls?

El símptoma principal és la picor persistent, ocasionada per la irritació de la saliva que l’insecte diposita a la petita ferida de la picada i que pot infectar-se al gratar-se.

Les zones on més fàcilment podem detectar els polls i les llémenes són el clatell i darrera les orelles.

Com es transmeten?

Els polls no salten ni volen, sinó que passen d’un cap a l’altre per contacte dels cabells. Això pot passar en situacions d’estreta convivència, com és el cas de la llar, escoles i guarderies. També s’encomanen per intercanvi  de pintes, raspalls, diademes, gorres, bufandes, mocadors, etc

Què es pot fer per prevenir?

  • Raspallar els cabells cada dia, mantenint netes i desinfectades pintes i raspalls.
  • Revisar els cabells dels nens/es 2-3 cops per setmana.
  • Portar els cabells recollits (cues, trenes…)
  • No utilitzar pintes, raspalls, diademes, gorres i mocadors d’altres persones.
  • Rentar els cabells, com a mínim, 2-3 cops per setmana
  • Comunicar ràpidament a l’escola, amics i familiars que es tenen polls per extremar les mesures preventives. No s’ha de tenir vergonya, ja que els polls afecten a totes les classes socials i les infeccions no estan provocades per falta d’higiene.

 Com eliminar els polls?

  • Aplicar el més aviat possible un preparat insecticida comercialitzat, seguint les instruccions del producte. Aquest s’haurà de repetir diverses vegades per tal de matar els polls que van sortint dels ous.
  • Per tal d’eliminar les llémenes, esbandir el cabell amb una barreja d’aigua i vinagre (una part de vinagre per dues d’aigua) i després passar una llemenera, pinta amb les pues metàl·liques llargues i fines, que es pot comprar a les farmàcies, traient d’ella els ous que van sortint en cada passada, tenint la precaució de posar-lo tot en una bossa de plàstic ben tancada per evitar possibles contagis abans de llençar-la.
  • Donat que els polls poden viure 24 hores fora del cap, rentar amb aigua molt calenta la roba del nen, llençols, etc. Es recomana canviar la funda del coixí a diari mentre se segueix el tractament complet.
  • També és aconsellable guardar pelutxos i joguines de roba que no es poden rentar en una bossa ben tancada durant 3 setmanes per assegurar-se que els ous (que poden viure fins a 14 dies) moren per manca d’aliment.

És important que sapigueu que en el cas que el vostre fill o filla tingui polls, no l’heu de portar a l’escola fins que hagin desapargut totalment per evitar el contagi als seus companys/es.

La transmissió és possible mentre hi hagi ous vius en la persona infestada i fins que s’hagin eliminat totes les llémenes.

No s’han d’administrar productes insecticides “per prevenir” en persones que no tinguin polls.