Apadrinament lector

L’apadrinament lector consisteix en compartir un espai en el qual els nens i les nenes més grans de l’escola (alumnat de sisè) fan lectura i expliquen contes a alumnes més petits (alumnat de segon). Amb aquest projecte s’intenta que tant uns com els altres visquin una experiència d’aprenentatge lector. Si vols saber més, clica sobre el mussol.