Projecte de convivència

Un bon clima de convivència és necessari per a què la tasca dels docents i l’aprofitament de l’alumnat tinguin resultats efectius i es realitzin en les millors condicions.

Quan parlem de convivència no només fem referència a limitar la mala conducta o els problemes de disciplina, sinó que estem pensant en un projecte global d’organització del centre i de les nostres aules, des de la perspectiva d’un tractament educatiu del conflicte i de la pròpia gestió de les emocions, així com de la implicació de tots els recursos humans dels que el centre disposa (professorat, pares i mares, alumnes, professionals d’altres entitats…).

Amb aquest document pretenem identificar les pròpies emocions i poder planificar mesures de prevenció de conflictes i la seva gestió, ja que al nostre centre és una de les prioritats pel que fa a la convivència.