Pla educatiu d’entorn

El Pla educatiu d’entorn (PEE) és un instrument que dóna una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives del alumnes més enllà de l’àmbit acadèmic. Es tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa, que permeti un treball formatiu fora de l’entorn escolar amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i també de les altres institucions i entitats dels àmbits social, cultural i esportiu.

A l’escola, les activitats que es porten a terme dins aquest projecte són:

    • TEA (Taller d’estudi assistit pels alumnes de 5è i 6è).
    • Iniciació esportiva  (alumnes de CI).
    • Bàsquet (alumnes de 4t).