ESPARREGUERA, CAMÍ DE L’ESCOLA AL CAMPANAR

 

L’alumnat de cicle inicial ha de conèixer l’entorn proper i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, distingint els elements humanitzats i els naturals. Ha de valorar la importància de respectar i protegir el medi. Ha de conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica. També ha de saber situar-se en un espai conegut, orientar-se, definir elements que s’hi troben i saber-ne fer una representació.

Per desenvolupar aquests continguts es treballa amb fotografies i plànols, i es realitzen sortides pel poble. Una de les sortides, la visita al campanar, és el motor del desenvolupament d’aquest projecte.

 

PROCÉS D’AVALUACIÓ

Quan acabi l’UDI l’alumnat ha de ser capaç de:

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

 • Comprendre els missatges orals que es produeixen en activitats d’aula i situacions d’aprenentatge.
 • Participar de forma adequada en les situacions comunicatives
 • Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals
 • Haver mecanitzat que abans d’escriure s’ha de pensar i, un cop escrit, s’ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos.
 • Mostrar coneixement de l’ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques.
 • Escriure textos a partir de models i de creació pròpia.

ÀMBIT MATEMÀTIC

 • Reconèixer i utilitzar nombres (cardinals, ordinals i identificadors).
 • Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.
 • Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrere; prop-lluny; dalt-baix; dreta-esquerra.
 • Elaborar itineraris en format plànol.
 • Cercar semblances i diferències entre objectes i classificar i ordenar objectes d’acord amb diferents criteris.
 • Reconèixer figures de tres i dues dimensions en objectes de la realitat.
 • Descriure i comprendre les relacions entre diferents figures de dues i tres dimensions, utilitzant les propietats que les defineixen (cub, prisma, piràmide, con, cilindre i esfera) (quadrat, triangle, cercle, rectangle).

 

ÀMBIT DE MEDI

 • Utilitzar croquis, així com referents d’orientació espacial per situar-se en l’entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se.
 • Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part. També en un plànol del poble situar aquests elements
 • Valorar la importància de respectar i protegir el medi.
 • Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica,

 

ÀMBIT ARTÍSTIC

 • Reconèixer algunes de les característiques dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic, i saber dibuixar-los.
 • Compartir amb els companys una experiència artística, individual o col•lectiva.

 

ÀMBIT VALORS

 • Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.
 • Expressar la opinió personal i argumentar-la.
 • Participar de forma adequada en les converses col•lectives, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.
 • Valorar i respectar les produccions d’un mateix i dels altres.

 

ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE

 • Col·laborar i implicar-se en la realització de les tasques del treball tant individual com en grup.
 • Seguir el propi pla de treball.
 • Interessar-se per buscar informació i voler saber coses noves.
 • Identificar els elements afavoridors i disruptors que dificulten l’aprenentatge.
 • Identificar el que ha de saber o saber fer per adquirir l’objectiu proposat.
 • Ser capaç d’autoavaluar-se.
 • Organitzar-se el propi entorn d’aprenentatge: espai, material…
 • Escoltar activament i amb respecte les idees, criteris, propostes i dubtes dels altres.

 

ÀMBIT D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

 • Dur a terme amb constància les tasques planificades.
 • Fer aportacions al grup.
 • Assumir tasques amb bona predisposició.
 • Ser capaç de superar les dificultats o errors.

 

ÀMBIT DIGITAL

 • Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, utilitzar el navegador per cercar de dades i comunicar els resultats de la recerca oralment i/o gràficament. Usar aplicacions informàtiques senzilles.
 • Seqüenciar un programa de moviment per al desplaçament d’un robot.

 

ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

 • Orientar-se a l’espai en relació a un mateix i als altres utilitzant les nocions topològiques bàsiques.

 

SORTIDA CERCANT UN CAMÍ PER ANAR FINS EL CAMPANAR I PODER VISITAR-LO. 

L’Anna Rosa i la Núria han explicat com és el campanar i hem pujat fins dalt de tot. Ha estat molt emocionant!

PLÀNOL NUCLI URBÀ

http://www.esparreguera.cat/documents/lavila/planol/planol_nucli_urba.pdf

PLÀNOL BARRIADES

OBSERVANT I CONEIXENT EL PLÀNOL DEL NOSTRE POBLE

 

SITUANT-NOS I MOVENT-NOS PER PLÀNOLS

 

PROGRAMANT RECORREGUTS

 

ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ ESPACIAL

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>