U.D.I. ESPARREGUERA EL NOSTRE POBLE

 

La proposta d’una sortida per anar a visitar el campanar, és el motor del desenvolupament d’aquest projecte. Han de realitzar un plànol amb l’itinerari seguit per anar des de l’escola al campanar, per això els caldrà el coneixement de la ubicació de diferents edificis que són referents, l’orientació i les distàncies.

Es treballen aspectes relacionats amb el poble, Esparreguera, per tal que l’alumnat conegui millor el seu entorn més proper: carrers, barris, edificis més representatius i elements del terme municipal.

A partir del coneixement d’aquesta part física del poble i del seu anàlisi, es fan reflexions en relació als canvis a través del temps, les diferències entre barris, el perquè de les ubicacions dels edificis públics, els serveis que no té el poble, com es gestiona el tema de residus…

Tot plegat amb la finalitat de potenciar la curiositat, les ganes de saber més coses i l’interès per participar més activament de la vida al poble, així com adquirir uns valors relacionats amb el respecte per l’entorn i el civisme.

Per desenvolupar aquests continguts es treballa amb fotografies i plànols, i es realitzen sortides pel poble amb l’objectiu de posar l’atenció en aspectes concrets: carrers, mobiliari urbà, tipus de construccions, localització de serveis. També s’utilitzen recursos digitals sobretot la pissarra i robòtica amb els Blue boots.

 

 

PROCÉS D’AVALUACIÓ

Quan acabi l’UDI l’alumnat ha de ser capaç de:

ÀMBIT LINGÜÍSTIC

 • Comprendre els missatges orals que es produeixen en activitats d’aula i situacions d’aprenentatge.
 • Participar de forma adequada en les situacions comunicatives
 • Haver mecanitzat que abans d’escriure s’ha de pensar i, un cop escrit, s’ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos.
 • Mostrar coneixement de l’ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques.

ÀMBIT MATEMÀTIC

 • Reconèixer i utilitzar nombres (cardinals, ordinals i identificadors).
 • Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.
 • Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrere; prop-lluny; dalt-baix; dreta-esquerra.
 • Elaboració d’itineraris en format plànol.
 • Cercar semblances i diferències entre objectes i classificar i ordenar objectes d’acord amb diferents criteris.
 • Reconeixement de figures de tres i dues dimensions en objectes de la realitat.
 • Descripció i comprensió de les relacions entre diferents figures de dues i tres dimensions, utilitzant les propietats que les defineixen (cub, prisma, piràmide, con, cilindre i esfera) (quadrat, triangle, cercle, rectangle).

ÀMBIT DE MEDI

 • Utilitzar croquis, així com referents d’orientació espacial per situar-se en l’entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se.
 • Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part. També en un plànol del poble situar aquests elements
 • Valorar la importància de respectar i protegir el medi.
 • Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica,

ÀMBIT ARTÍSTIC

 • Reconèixer algunes de les característiques dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic, i saber dibuixar-los.
 • Compartir amb els companys una experiència artística, individual o col•lectiva.

ÀMBIT VALORS

 • Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.
 • Expressar la opinió personal i argumentar-la.
 • Participar de forma adequada en les converses col•lectives, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.
 • Valorar i respectar les produccions d’un mateix i dels altres.

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

 • Col·laborar i implicar-se en la realització de les tasques del treball tant individual com en grup.
 • Seguir el propi pla de treball.
 • Interessar-se per buscar informació i voler saber coses noves.
 • Identificar els elements afavoridors i disruptors que dificulten l’aprenentatge.
 • Identificar el que ha de saber o saber fer per adquirir l’objectiu proposat.
 • Ser capaç d’autoavaluar-se.
 • Organitzar-se el propi entorn d’aprenentatge: espai, material…
 • Escoltar activament i amb respecte les idees, criteris, propostes i dubtes dels altres.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

 • Dur a terme amb constància les tasques planificades.
 • Fer aportacions al grup.
 • Assumir tasques amb bona predisposició.
 • Ser capaç de superar les dificultats o errors.

COMPETÈNCIA DIGITAL

 • Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, utilitzant estratègies de cerca de dades i comunicar els resultats de la recerca oralment i/o gràficament.

 

Al llarg del procés d’aprenentatge es van registrant les evidències dels diversos processos. Aquests moments  serveixen a tots, professorat i alumnat,  per anar prenent decisions i per conèixer el grau d’assoliment de les competències.

L’avaluació final queda reflectida en l’expressió (oral i escrita) que fan del coneixement dels carrers, barris i edificis públics, i de les reflexions personals que fan a l’entorn dels canvis, la interrelació, la sostenibilitat o els valors en el poble. S’inclou el coneixement i ús del vocabulari  treballat, entre el qual hi ha els cossos geomètrics. També es reflecteix en el plànol final que es fa per indicar l’itinerari per anar des de l’escola al campanar.

Finalment es fa una coavaluació, una autoavaluació i la valoració com a grup.

 

CAMÍ DE L’ESCOLA AL CAMPANAR

AVALUACIO DELS PLANOLS  FETS

Entre tots han acordat que haurà de contenir el planol del camí des de l’Escola fins arribar al Campanar. Aquests criteris després, s’han copiat en una graella que servirà per fer-ne l’avaluació.Una vegada elaborats els planols que han fet recordant el camí i amb els apunts presos durant el recorregut, per parelles han fet una coavaluació amb l’instrument elaborat.

Finalment han fet el planol en gran, en el que s’han tingut present les millores.

ELS CRITERIS DOCUMENTACIÓ (ENLLAÇOS)

1 . PLÀNOL DEL NUCLI URBÀ
2 .
RUTES D’INTERÈS PER L’ENTORN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>