La Junta de l’AMPA

RENOVACIÓ DE JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA LES ROQUES BLAVES EN EL PERÍODE 2019/2022

A causa de la dimissió de la presidenta i de la secretària de l’AMPA, s’ha de realitzar una renovació de Junta de l’AMPA.

Aquest fet obliga a convocar un procés electoral que es durà a terme en els propers dies.

El calendari del procés és el següent:

Del 31 de maig al 10 de juny de 2019 Presentació de candidatures.
11 de juny 2019 Publicació de llista provisional amb les candidatures.
12 de juny de 2019 Esmenes.
13 de juny de 2019 Publicació de llista definitiva amb les candidatures.
14 de juny de 2019 Dia d’eleccions (si hi ha més d’una candidatura).
17 de juny de 2019 Assemblea general.

Si hi ha algun grup de pares i mares que es vulgui presentar, s’ha d’adreçar a la secretaria de l’escola, omplir el document de presentació de candidatura a l’AMPA i entregar-lo a la mateixa secretaria.

Per part de la Junta actual de l’AMPA, presentarem una candidatura que continuarà amb la tasca que estem realitzant els últims mesos, amb l’objectiu d’implicar el màxim de famílies possibles en el nostre dia a dia.

Us recordem que només podran presentar candidatures i votar aquells membres socis de l’AMPA que ho siguin abans de la finalització del període de presentació de candidatures i que estiguin al corrent del pagament de la quota anual, dels rebuts d’activitats i dels serveis gestionats per l’AMPA.

En el cas que només hi hagi una candidatura, no hi haurà eleccions i directament la Junta quedarà ratificada en assemblea general.

Per acabar, volem agrair a la presidenta i secretària la seva implicació en aquest temps a l’AMPA.

AMPA les Roques Blaves