Menjador i acollida

Aquesta comissió s’encarrega de tot allò que té a veure amb el menjador i amb l’empresa que ho gestiona, que és l’empresa INSIGNE.

Les tasques encomanades són les següents:

  • Supervisió de material
  • Seguiment diari
  • Comunicació amb l’empresa INSIGNE
  • Reunions periòdiques amb la comissió on també hi ha membres de l’equip educatiu.
  • Seguiment d’inventari de la cuina
  • Vetllar pel manteniment dels electrodomèstics i menatges propietat de l’AMPA.

A més a més, aquesta comissió s’encarrega del repartiment de fruita dins del programa de fruita al qual està adherida l’escola dels Departaments d’Ensenyament i de Salut.