Comunicació interna i externa

 • Manteniment de Web de l’escola
 • Xarxes socials: 
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter   
 • e-mail de l’AMPA: 
 • Telèfon mòbil de l’AMPA: 652 21 42 83
 • Imprimir i generar informació (díptics i cartells)
 • Difusió d’informació
 • Gestions amb diferents administracions
 • Recerca de patrocinadors i convenis