Comissió d’esdeveniments i festes

Les tasques de la comissió d’esdeveniments i festes són:

  • Organitzar i dinamitzar les festes de l’escola
  • Crear-ne de noves o transformar les existents
  • Les festes s’han de preveure i preparar amb l’antelació suficient.
  • Cal comptar amb pares voluntaris per a tasques puntuals i dinamitzar-los