HORARI D’ATENCIÓ:

Matins de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres.

Tardes de 15:30 a 17:30 els dilluns i els dimecres

Telèfon: 977 502833.

ATENCIÓ: Els/Les alumnes que el curs 2015-2016 van acabar quart d’ESO i no van recollir l’historial acadèmic poden passar per la secretaria del centre a recollir-lo.

DOCUMENTS

Full de sortida d’alumnes

Model general de sol·licitud

Sol·licitud de convalidació Nivell C de Català