L’institut

La situació social i cultural de l’entorn

L’institut està situat al barri de La Romànica, de Barberà del Vallès. Tot i que pertany, doncs, al municipi de Barberà del Vallès, una part important de l’alumnat que rep prové de Sabadell, ja que el centre està situat al límit entre ambdues poblacions.

Des del seu desenvolupament amb la industrialització, el barri de La Romànica s’ha anat configurant com un barri receptor d’immigració. La instal·lació de les indústries, principalment químiques, va anar acompanyada de gran quantitat de població procedent d’altres zones de l’estat espanyol. Aquesta característica ha anat creixent al llarg del temps, des de les diferents migracions internes de l’estat espanyol fins a la situació actual, amb l’arribada de població d’arreu del món.

Tipologia escolar, definició del centre, característiques

L’IES La Romànica fou el primer institut de Barberà del Vallès. S’hi impartiren els estudis de BUP i COU fins al curs 1994-95. És, a partir del curs 1995-96, quan s’implantà la reforma educativa de la LOGSE a Barberà del Vallès, que l’institut imparteix l’ESO (Educació Secundària Obligatòria), Batxillerat i Cicles Formatius.

En aquests moments, el centre imparteix els ensenyaments de Educació Secundària Obligatòria de primer fins a quart, batxillerat científic, tecnològic i humanístic, Cicles Formatius de Grau Mitjà (família Química) i els Cicles Formatius de Grau Superior (família Química). Justament per aquesta àmplia oferta i gràcies a una bona situació i comunicació, a més de la qualitat dels ensenyaments impartits, els alumnes que es matriculen als nostres cursos provenen d’una àrea geogràfica més extensa que la del nostre municipi.