Segell de bones pràctiques

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha atorgat, en el marc del projecte Puntedu, el segell de bones pràctiques a la biblioteca del centre.

Amb aquest segell es pretén posar de manifest bons models de biblioteques escolars que actuïn com a “centres de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament, com a eix del pla de lectura de centre i com a motor d’innovació en el centre educatiu”.