Resultat del SARE 1ª convocatòria curs 20-21

Clicant aquí accedirà al llistat amb els resultats del Servei de Reconeixent de l’experiència laboral (SARE).

Aquest servei, permet acreditar l’experiència professional adquirida al llarg de la vida en forma d’Unitats Formatives que composen els corresponents Cicles Formatius de grau mitjà i superior.