Jornades Lacetània 2017: tallers per a l’alumnat de l’ESO

20170403_jornades_so

El departament d’Electricitat-Electrònica amb la col·laboració dels departaments de Manteniment i Música, en el marc de les Jornades Lacetània, ha organitzat els tallers:

– Aprendre a fer de DJ

– La nova electricitat

– Mediacenter amb Raspberry Pi

– Sonorització i instruments musicals

En aquest tallers, l’alumnat de l’ESO del centre ha pogut descobrir coses tan diverses com:

– L’equipament necessari per a fer mescles i gravar les seves sessions de música de manera professional.

– Els circuits elèctrics que hi ha a la nostra vida quotidiana.

– Com fer de qualsevol televisor un reproductor de la nostra música i les nostres pel·lícules.

– Saber triar l’equipament (micròfon, taula de mescles, etc.) i seleccionar el paràmetres més escaients a l’hora de fer una gravació en tocar un instrument musical.

Volem agrair la implicació de l’alumnat que ha participat activament en el desenvolupament dels tallers, ja que, sense ells, la realització dels mateixos hauria estat més complicada, o fins i tot impossible:

Jordi Archs (1EE30), Javier Escusa (2IM10), Marc Simats (1EEB0), i el grups de 1r i 2n d’Instal·lacions de Telecomunicacions (1EE30 i 2EE30)

i també la de tot el professorat implicat:

Joan Angla, Lluís Atcher, Joel González, Xavi Gómez, Manel López i Quim Pareja.