Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa.

Al nostre institut, les proves es faran els dies 19, 20 i 21 de març. Els continguts seran els del temari de 4t d’ESO. El projecte de recerca és de l’àmbit de cultura i valors. Per qualsevol dubte, pregunteu a secretaria.

Més informació: Departament d’Ensenyament.