FP dual

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant aprèn tot combinant la formació que rep al centre educatiu amb la que resulta de l’experiència que adquireix en un entorn laboral real. A la icona següent hi trobaràs més informació:


L’institut Can Vilumara engega la formació en modalitat dual el curs 2019-20 amb el CFGS TEI. Clica damunt la icona següent per veure el seu seguiment i avaluació i també les activitats formatives que es duran a terme a les escoles bressol:


Vídeo explicatiu sobre l’FP Dual a Can Vilumara. Una opció de formació que s’ha iniciat en aquest centre durant el curs 2019-2020 per a l’alumnat de cicles formatius i que permet establir un bon vincle entre el coneixement i l’experiència professional. Aquí us expliquem com s’està duent a terme.