Què és l’FP dual?

FP Dual

La formació DUAL és la modalitat de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en la qual l’estudiant aprèn tot combinant la formació que rep al centre educatiu amb la que resulta de l’experiència que adquireix en un entorn laboral real.

Així doncs, els centres educatius i les empreses i entitats col·laboradores comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

L’empresa incorpora l’alumnat mitjançant beques o contractes, perquè es formi tot participant en activitats productives, de conformitat amb un pla prèviament acordat amb el centre docent.

L’empresa instrueix, tutela i avalua l’alumnat, en col·laboració amb el centre docent.

L’estudiant en modalitat Dual disposarà d’un contracte de treball (contracte per a la formació i l’aprenentatge), o d’una beca de formació remunerada. En ambdós casos, l’alumnat serà donat d’alta a la Seguretat Social, amb les bonificacions i exempcions previstes.

Soc una empresa i vull acollir alumnes en mode FP DUAL, què haig de fer?

Si ets una empresa i vols acollir un/a o més alumnes en FP DUAL, cal que enviïs un correu electrònic a dualvilumara@gmail.com

 Com a possible alumne/a d’FP DUAL, vols saber-ne més?

Escriu-nos a dualvilumara@gmail.com i respondrem els teus dubtes.